Alephswemöte på Vitterhetsakademis bibliotek.

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2006-11-15  anders.blomgren@kb.se