Varmt välkommen till 10 årsjubileum med Alephswe i Umeå den 22-23 april 2009

Dagordning

Onsdagen den 22 april

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Extra funktionalitet i Jönköpings OPAC JULIA. Daniel Forsman ger en mer detaljerad, teknisk genomgång av den extra funktionalitet som finns i JULIA med möjlighet för den som vill implementera något liknande att ställa frågor och diskutera olika lösningar. (Workshop för intresserade)

12.00-13.00 Lunch (Universum)

13.00-14.30 Kjell Jonsson hälsar oss välkomna. Information från systemseminariet i Tel Aviv samt hänt och på gång på biblioteken

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.30 OPAC:ens roll och funktionalitet. Vilken funktionalitet vill vi ha i vår OPAC? Vilka bra och snygga exempel finns det? Vilka problem ställs man inför? (Daniel Forsman)

16.30-17.00 Biblioteksvisning

19.00- Middag

Torsdagen den 23 april

08.30-09.30 Information från Fujitsu

09.30-10.00 Kaffe

10.00-11.30 Europeana, Libris som lokal OPAC, PIN-koder m.m.

11.30-11.45 Bensträckare

11.45-12.30 Årsmöte

12.30-13.30 Lunch (Universum)

Hotell:

Hotell med de statliga avtalspriserna, bifogas längst ner (se mailet på alephswe-listan). Alla hotell är bra, men Scandic Syd ligger rätt långt ut. Pilen verkar gulligt och ligger nästan närmast. Hotell Björken ligger allra närmast, på universitetsområdet.

Anmälan:

Skicka din anmälan till Anna Swärd-Bergström senast den 14 april.

Ange om du vill vara med på onsdagens workshop samt om du önskar någon specialkost.

Lokal:

Vi håller till på Universitetsområdet, och återkommer om exakt lokal.

Bussar:

Lokalbussar, Centrum=Vasaplan

http://www.tabussen.nu/default.asp?ML=8361

Siv Boman kommer att vara med på mötet!

Bilagor till årsmötet (Verksamhetsberättelse etc)

Mvh Ulrika

Senast uppdaterad: 2009-04-20  anders.blomgren@kb.se