Bilder från användarmötet på riksdagsbiblioteket 2004

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2005-01-11  anders.blomgren@kb.se