Bilder från användarmötet i Porto, Portugal

Fotografier Ragnar Helin

 

 

 

Senast uppdaterad: 2005-01-11  anders.blomgren@kb.se