Alephswemöte på Naturvårdsverket 2007.

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2007-10-16  anders.blomgren@kb.se