Alephswemöte på Nordiska Afrikainstitutet.

Fotografier Ragnar Helin

 

Senast uppdaterad: 2006-11-15  anders.blomgren@kb.se