Bilder från 3:e IGeLU mötet i Spanien, Madrid 7-10 september 2008

Foto: Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2008-09-24  anders.blomgren@kb.se