Bilder från Alephswemötet i Luleå 2010

Foto: Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2011-02-23  anders.blomgren@kb.se