Välkommen till Alephswe:s vårmöte den 3-4 maj hos Luleå tekniska universitetsbibliotek

Program

Bilagor till årsmötet (Verksamhetsberättelse etc.)

Måndagen den 3 maj

10.30-11.00 Biblioteksvisning
11.00-12.00 Lunch
12.00-12.15 Välkomna, genomgång av dagens program
12.15-13.00 ”Terje talks – future”
13.00-14.30 Bordet runt, vad är på gång på resp. bibliotek?
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.30 Årsmöte
15.30-16.30 Frågor till Ex Libris, samordning av Ex Libris användargrupper, diskussion.

18.00- Middag

Tisdagen den 4 maj

09.00-09.45 Ex Libris om nyheter, nya fjärrlåneklienten etc
09.45-10.00 Bensträckare/kaffe
10.00-12.00 Presentation om URM, Axel Kaschte, Strategy Director Europe, ExLibris
12.00-13.00 Lunch

Skicka anmälan till: Karin.Westerberg@ltu.se

Hotell:

Best Western Arctic hotell enkelrum 765 kr (LTU har avtal, uppge det vid bokning)

eller se t.ex. http://www.booking.com

Luleå tekniska universitetsbibliotek: Betahuset, Universitetsområdet, Porsön

http://www.ltu.se/omltu/karta

Senast uppdaterad: 2010-04-28  anders.blomgren@kb.se