Bilder från Alephswemötet i Stockholm, KB 2009

Foto: Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2010-03-09  anders.blomgren@kb.se