Varmt välkommen till Alephswe:s höstmöte 2009 den 22 oktober på Kungl. bibliotekets avdelning för audiovisuella medier

Mötet hålls på KB:s Avdelning för audiovisuella medier (fd. SLBA) på Karlavägen 98, Stockholm http://www.kb.se/lana/karlavagen/

Dagordning

09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.30 Göran Konstenius berättar om Kungl. bibliotekets avdelning för audiovisuella medier.

10.30-11.00 Information från IGeLU i Helsingfors. Christian Zeising berättar om de två URM workshops som han var med på, metadata och tillhandahållande.

11.00-11.30 Anders Söderbäck, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samverkan berättar om fokusgruppen för URM (konsortier) som han är med i, ger en kort bakgrund, beskriver sitt engagemang och vad som hänt och är på gång.

11.30-11.45 Vi diskuterar kring olika Ex Libris användargrupper i Sverige. Idag finns Alephswe, SAMSA och en användargrupp för Verde. Har vi ett behov av samordning? Om så är fallet, hur ska vi gå till väga?

11.45-12.45 Lunch (bekostas själv men det finns bord bokat)

12.45-13.45 Nyheter från Fujitsu, bland annat nya ILL

13.45-14.15 Kaffe

14.15-16.00 Genomgång av vad som är på gång på de olika biblioteken. Övriga frågor.

Anmälan till Ulrika Domellöf Mattsson senast den 14 oktober.

Senast uppdaterad: 2009-10-06  anders.blomgren@kb.se