Bilder från 5:e systemseminariet i Tel Aviv , Israel 21-28 maj 2000

Foto: Ragnar Helin 

Senast uppdaterad: 2001-09-24  anders.blomgren@kb.se