Bilder från första IGeLU mötet i Stockholm 2006

Fotografier: Svenska Filminstitutet

Senast uppdaterad: 2007-09-14  anders.blomgren@kb.se