Alephswemöte på Sambiblioteket i Härnösand 2007.

Fotografier Ragnar Helin

Fotografier Lisa Kullman


Senast uppdaterad: 2007-05-23  anders.blomgren@kb.se