Bilder från användarmötet i Köpenhamn, Fujitsu 2008 4-5/2

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2008-03-10  anders.blomgren@kb.se