Bilder från användarmötet i Köpenhamn, fujitsu 2004 18-19/11

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2005-01-20  anders.blomgren@kb.se