Bilder från användarmötet i Köpenhamn, Fujitsu 2003

Fotografier Ragnar Helin

 

Senast uppdaterad: 2005-01-11  anders.blomgren@kb.se