Bilder från användarmötet i Södertälje 22 april 2002

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2002-04-26  anders.blomgren@kb.se