Bilder från användarmötet på Arbetslivsbiblioteket 2005-04-04

Fotografier Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2005-01-11  anders.blomgren@kb.se