Bilder från Alephswemötet på Regeringskansliet 2008

Foto: Ragnar Helin

Senast uppdaterad: 2009-08-07  anders.blomgren@kb.se